Centar za lični razvoj

Nudimo različite programe i aktivnosti za unapređenje veština i sposobnosti važnih za uspešno delovanje u svakodnevnom životu i negovanje kvalitetnih odnosa sa ljudima iz bližeg i šireg okruženja.

Pružamo usluge individualnog savetovanja i koučinga, grupnu psiho-socijalnu podršku, radionice i programe za lični rast i razvoj u oblastima:

  • Odrastanje, porodica, roditeljstvo;
  • Saradnja i suživot u paru, grupi, zajednici;
  • ,,Životne veštine“: kritičko mišljenje, kreativnost i spontanost;
  • Veštine za konstruktivno rešavanje sukoba, pregovaranje, medijacija;
  • Prevencija nasilja i rodno zasnovanog nasilja;
  • Psiho-socijalna podrška za decu, mlade i porodice;
  • Pedagoško savetovanje;
  • Psihološko savetovanje.

Ukoliko ste psiholog, psihoterapeut ili pripadate bliskoj profesiji i radite sa klijentima grupno ili individualno, možemo vam ponuditi naše prostorije kao i opremu za rad po vrlo pristupačnim uslovima.

Pridružite nam se!

Pišite nam ukoliko vidite mogućnost za lični razvoj ili saradnju sa nama u nekoj od pomenutih oblasti.