Centar Inventiva

Mi smo tim koji veruje u lični razvoj i ostvarenje potencijala koji nosi svako od nas.

Udružili smo svoje znanje u Centar koji predstavlja INVENTIVU – poziv za kreativan, inovativan i inventivan način u profesionalnom i ličnom razvoju.

Naš cilj je da negujemo razvojno podsticajno okruženje u kome deca, mladi i odrasli imaju mogućnost da unapređuju znanja i veštine i da se lično i profesionalno ostvare. Mi verujemo u celoživotno učenje, stoga svojim vrednostima, pristupima i načinom rada podržavamo razvoj pojedinaca, timova ali i institucija, organizacija i celokupne lokalne sredine. Centar Inventiva je neprofitno, nevladino udruženje građana osnovano 2012. godine.

Naši centri

Bilo da ste pojedinac koji traga za najboljim izborima u karijeri ili ste organizacija koja želi da izgradi dobar tim, u našim centrima pružamo raznovrsne usluge, kombinujući stručne programe, profesionano iskustvo ali i vršnjački pristup, sve u skladu sa vašim specifičnim potrebama.

Centar za profesionalni razvoj

Pruža edukativne programe i stručno usavršavanje

Karijerni centar

Pruža profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje i savetovanje

Centar za lični razvoj

Pruža sistemski rad i različite metode za lični rast i razvoj

Mi verujemo u snagu naše zajednice

Centar Inventiva okuplja uspešne i iskusne stručnjake/kinje iz cele Srbije u iskrenoj želji da damo doprinos unapređenju obrazovne politike i prakse. Naši članovi/ice su nastavnici/ce, stručni saradnici/ce osnovnih i srednjih škola, psiholozi/škinje, pedagozi/škinje, andragozi/škinje, treneri/ce iz različitih oblasti. Naša profesionalna snaga je u oblasti obrazovanja, obuka, komunikacije, zapošljavanja, preduzetništva. Takođe, Inventiva neguje mrežu institucija, škola, kancelarija za mlade i kompanija koji podržavaju naš rad. Posvećeni smo traganju za novim i inovativnim načinima da postignemo željene ciljeve, ostvarimo našu misiju i podelimo znanje sa drugima.

Naši projekti

Svoje vrednosti živimo kroz projekte koje sprovodimo!

Baza naših znanja i pristupa je program karijernog vođenja i savetovanja i profesionalne orijentacije. Osmišljavamo i prilagođavamo programe i prenosimo znanje za aktivaciju i motivaciju mladih i njihovo zapošljavanje. Naše teme su i alternativno rešavanje sukoba, liderstvo, preduzetništvo u školi, itd.

Ključne projekte smo realizovali u okviru Nemačke razvojne saradnje kao partner Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, GIZ. To su: Profesionalna orijentacija u Srbiji (2012-15), Reforma srednjeg stručnog obrazovanja (2015-2019), Podsticanje zapošljavanja mladih (2015-2019), Migracije za razvoj (2018), Stvaranje prilika za zapošljavanje ugroženih grupa kroz poboljšanje opštinskih usluga (2017-2019).

Uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije Centar je u saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade uspostavio Karijerne info centre kao i napredne usluge karijernog vođenja.

Uključili smo se u nalaženje odgovora na izazove migracione krize u našoj zemlji.
Pružali smo psiho-socijalnu podršku deci, mladima i porodicama izbeglica i migranata u okviru projekta Life-saving assistance for refugees and migrants transiting Serbia, koji smo realizovali u saradnji sa nemačkom organizacijom civilnog društva Kinderberg International e.V., i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Republike Srbije.
Outreach mobilna podrška je bila dostupna u okviru projekta Pomoć na putu, Fondacije Ana i Vlade Divac.

Naši saradnici/ce i partneri

Sarađivali smo sa više od 1300 organizacija i institucija u Srbiji: sa osnovnim i srednjim školama, Univerzitetima i fakultetima, lokalnim kancelarijama za mlade, neprofitnim organizacijama, kompanijama, itd. Sa ponosom možemo da kažemo da je u našim aktivnostima učestvovalo više od 200.000 dece, mladih i odraslih u Srbiji.

Naši partneri i donatori su:

Pridružite nam se!

Ukoliko ste zainteresovani za neku od naših usluga pošaljite nam lične podatke i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.